Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Inspraak Ring Zuid na de zomervakantie

SYSTEM22 mei 2013


22 mei 2013

De inspraakperiode over het Ontwerp Tracbesluit en het bijbehorende Milieueffectrapport (OTB/MER) voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen begint op vrijdag 30 augustus 2013 en duurt tot vrijdag 11 oktober. Dat heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid besloten.

Klikhiervoor het volledige persbericht.


Lees ook: