Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Nieuwsbrief voor bewoners Helpman

SYSTEM4 april 2013


4 april 2013

Bewoners van de wijk Helpman krijgen tussen donderdag 4 april en dinsdag 8 april een nieuwsbrief over de aanleg van de tunnel bij de Helper Brink in de brievenbus. De nieuwsbrief is een uitgave van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. In de nieuwsbrief wordt tekst en uitleg gegeven over de geplande tunnel en over een verkeersplanvoor Helpman.

Het verkeersplan is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te garanderen. Dat is nodig volgens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid,omdat verkeersstromen in Helpman verschuiven na de aanleg van de tunnel bij de Helper Brink en de sluiting van de huidige spoorwegovergang bij de Verlengde Lodewijkstraat. Beide staan gepland voor de periode 2015 - 2020.

Met de nieuwsbrief wil de projectorganisatie bewoners informeren over de gevolgen van de aanleg van de tunnel, en de relatie met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook die staat gepland voor de jaren 2015 - 2020. Uit een enqute van het Wijkcomit Helpman bleek onlangs dat bewoners vanHelpman behoefte hebben aan meer informatie hierover.

pdf_icon_k.gif Nieuwsbrief Helpman nr 1 / april 2013


Lees ook: