Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Beantwoording vragen- en reactieformulieren informatiebijeenkomst Helperzoom online

SYSTEM31 januari 2013


31 januari 2013

Op 22 november 2012 vond een informatiebijeenkomst plaats over het project Aanpak Ring Zuid voor de bewoners van de Helperzoom en omgeving. De aanwezigen kregen een toelichting op het project en in het bijzonder op het plan een tunnel aan te leggen tussen de Helperzoom en het Europapark.

Op deze avond konden bezoekers naast mondeling vragen stellen ook schriftelijk reageren. Er zijn 96 reactieformulieren en mailberichten binnengekomen met vragen, opmerkingen en suggesties. Deze zijn samengevat in een rapport, met per thema een reactie namens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. U kunt deze beantwoording van de vragen- en reactieformulieren hier downloaden. De mensen die een formulier hebben ingeleverd, ontvangen het rapport via de mail (als men een mailadres heeft achtergelaten) of anders per post.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het verslag van de avond zelf, dan kunt u dit hier downloaden.


Lees ook: