Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verkeersprognoses 2030 beschikbaar

SYSTEM7 november 2012


7 november 2012

Waar leidt het project Aanpak Ring Zuid tot meer autoverkeer en waar tot minder? Dat is te zien op eenkaartvan het stedelijke wegennet. De kaart laat de verkeersprognoses voor het jaar 2030 zonder en met aanpassingen aan de zuidelijke ringweg zien. Straten met een verkeerstoename van meer dan 500 per etmaal zijn rood gekleurd; die met een afname van meer dan 500 groen. Voor straten die geen kleur hebben op de kaart is de toe- of afname minder dan 500 per etmaal.

8,133567e08b33dd70a06067881dcb64fdd4b1c9_f109

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid heeft de kleurenkaart gemaakt op verzoek van oud-wethouder Karin Dekker. Voor de kaart zijn werkdaggemiddelden gebruikt: de voorspelde aantallen autos op de vijf doordeweekse dagen. De verkeersprognoses zijn van september 2012. De prognoses zijn rekenkundige toekomstvoorspellingen en kennen een spreidingsmarge (onnauwkeurigheidsmarge) van 20-30%. Dit betekent dat deze cijfers niet als een absoluut getal mogen worden genterpreteerd. Ze kunnen 20 tot 30% hoger of lager uitvallen. Deze onnauwkeurigheidsmarge is ook van toepassing op eerdere - voorlopige - cijfers, die tijdens informatiebijeenkomsten in juli zijn gepresenteerd.

Destichting Leefomgevingpresenteerde in september 2012 een eigen interactieve verkeerskaart. Die lijkt op de kaart van de projectorganisatie, maar toont iets andere cijfers. Dat komt doordat de kaart van de Stichting Leefomgeving is gebaseerd op weekdaggemiddelden: het gemiddelde aantal autos over zeven dagen. Hier heeft de stichting Leefomgeving toentertijd naar gevraagd.


Lees ook: