canvas-JvK_20121122_voorlichtingsbijeenkomst_036

Ruim 400 aanwezigen op bijeenkomst Helpman

John Brouwer23 november 2012Helpman/Coendersborg


23 november 2012

Ruim 400 bewoners waren donderdag 22 november 2012 aanwezig op een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Helperzoom en omgeving in MartiniPlaza. De aanwezigen kregen een toelichting op het project en in het bijzonder op het plan een tunnel aan te leggen tussen de Helperzoom en het Europapark. Wethouder Joost van Keulen maakte tijdens de avond bekend dat de stuurgroep het keuzemoment voor de precieze locatie van de tunnel heeft uitgesteld, mede op verzoek van inwoners van Helpman. Van Keulen wil eerst een nader onderzoek naar de beste plek voor de tunnel.

,110617764f58b1605baa213ecd15e1b7cd30a43_f112

Wethouder Joost van Keulen spreekt de volle zaal toe

Verder kwamen de gevolgen van de Helperzoomtunnel voor het verkeer in Groningen zuid aan de orde. De projectorganisatie legde uit dat de tunnel volgens computerprognoses met name zal worden gebruikt door verkeer tussen Helpman-Oost en het Europapark. Voor het verkeer van verder weg is de ringweg een snellere route, omdat het verkeer daar straks zonder verkeerslichten direct door kan rijden. De tunnel wordt dus geen onderdeel van een nieuwe verbindingsweg tussen hoofdwegen, waar tienduizenden autos overheen zullen rijden. Veel bewoners vrezen dit. Maar volgens de computerprognoses is deze verbinding niet aantrekkelijk genoeg voor verkeer over langere afstanden, omdat de reistijd ervan veel langer wordt dan over de snelweg.

,8191616b038da16b974c44fc7d256fd99cd917b_f111

Bezoekers bekijken beeldmateriaal in de foyer van de Springerzaal

Uitstel keuze locatie

Wethouder Joost van Keulen verklaarde namens gemeente, provincie en Rijkswaterstaat dat al is besloten dat er een Helperzoomtunnel komt, maar dat de plek van deze tunnel nog niet vast staat. De projectorganisatie is bij het berekenen van de verkeersprognoses en de milieueffecten uitgegaan van de locatie Helper Brink. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid wil ook de locaties Goeman Borgesiuslaan en Savornin Lohmanlaan laten onderzoeken. De oorspronkelijke planning was dat de stuurgroep in november een keus zou maken voor de locatie. Dit keuzemoment wordt nu uitgesteld tot februari 2013, om ook de bewoners de gelegenheid te geven mee te denken over de keuze van de varianten. De inpassing van de tunnel en een zo veilig mogelijke inrichting van de wegen en de omgeving zullen deel uitmaken van dat proces

.

,2293772243794cebb8bd595526defbb70f07ae20_f113

Voorzitter wijkcomit Helpman uit haar zorgen

Vragen en zorgen

Tijdens de avond werden veel zorgen geuit en vragen gesteld. Binnenkort kunt u een verslag van de informatieavond lezen op deze site. Daarnaast stelt de projectorganisatie een rapport samen, met daarin alle vragen, suggesties en opmerkingen tezamen met de bestuurlijke reactie erop. Als dit rapport klaar is kunt u dit op deze site downloaden. Hier kunt u depdf_icon_k.gifpresentatiedownloaden die op de informatiebijeenkomst getoond is.


Lees ook: