Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Zienswijzenrapport Aanvullende Kennisgeving online

SYSTEM5 april 2012


5 april 2012

Eind 2011 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een aanvulling op de Kennisgeving van 23 december 2010 gepubliceerd, met het voornemen de projectgrens van het project Aanpak Ring Zuid te wijzigen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend.

In het zienswijzenrapportstaat een samenvatting van deze zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop. Het zienswijzenrapport is opgesteld door de minister in nauwe samenspraak met de stuurgroep waarin, naast het Rijk, de provincie en de gemeente zijn vertegenwoordigd. U kunt hetpdf_icon_k.gifzienswijzenrapporthier downloaden.


Lees ook: