Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verkennend booronderzoek in de omgeving van de zuidelijke ringweg

SYSTEM11 april 2012


11 april 2012

Medewerkers van Grontmij Nederland B.V. voeren van week 16 tot en met week 18 een archeologisch vooronderzoek uit in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Het vooronderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek waarmee de aard van de bodem wordt vastgesteld. Daarnaast brengt het booronderzoek eventueel aanwezige archeologische waarden in kaart. Het verkennend booronderzoek maakt deel uit van een archeologisch onderzoek in het plangebied.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande herinrichting van de bestaande wegen. De plannen zoals gepresenteerd in het Voorlopig Ontwerp zorgen ervoor dat de huidige weg plaatselijk wordt verbreed dan wel verdiept. Deze ingrepen kunnen eventueel aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren of vernietigen.

Met de resultaten van het booronderzoek worden de archeologische verwachtingen bijgesteld en/of verfijnd. Daarnaast wordt bepaald of nadere vervolgonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Aangezien het plangebied momenteel geheel in gebruik is als snelweg wordt het verkennend booronderzoek uitgevoerd in bermen en andere open zones. In het plangebied worden, gelijkmatig verspreid, in totaal circa 100 handmatige boringen verricht.


Lees ook: