Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verslag informatiebijeenkomst Maaslaan 23 februari 2012

SYSTEM29 maart 2012


29 maart 2012

Voor de bewoners van de Maaslaan en omgeving is een apart participatietraject in het leven geroepen. Doel is om samen met de bewoners te komen tot een gedetailleerd inpassingsplan. De centrale vraag daarbij is hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Maaslaan een veilige, leefbare en mooie straat blijft. Op 23 februari 2012 was de tweede informatiebijeenkomst met bewoners van de Maaslaan en omgeving. Hetverslagvan deze bijeenkomst kunt u hier downloaden, net als depresentatie. Het verslag wordt per e-mail of post toegestuurd aan de aanwezige bewoners.


Lees ook: