Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Bewoners Vondellaan en omgeving bezoeken informatieavond in het Gomarus College

SYSTEM22 maart 2012


22 maart 2012

Op 15 maart 2012 organiseerde de stuurgroep Aanpak Ring Zuid een informatieavond voor bewoners uit de omgeving van de Vondellaan. Er waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig. Zij werden genformeerd over hoe de Vondellaan in de toekomst kan worden aangesloten op de zuidelijke ringweg en op de binnenstad en wat dit betekent voor omwonenden, voetgangers en fietsers.

Duidelijk werd dat de ombouw van de zuidelijke ringweg zal leiden tot grote veranderingen voor de bewoners van de Vondellaan en de omliggende straten. Hierover werden veel vragen gesteld. Onderwerpen waren onder andere fietsverbindingen, de veiligheid van fietsers en voetgangers, de hoeveelheid verkeer die verwacht wordt op de Vondellaan, luchtkwaliteit en geluidsoverlast, parkeergelegenheid en mogelijke alternatieven voor dit ontwerp.

Binnenkort kunt u een verslag van de informatieavond lezen op deze site. Afgesproken is om in het voorjaar nog een keer weer bij de bewoners terug te komen, op het moment dat de verkeersberekeningen klaar zijn.


Lees ook: