Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Projectorganisatie in gesprek met bewoners Maaslaan en omgeving

SYSTEM29 februari 2012


29 februari 2012

Daarnaast presenteerde de projectorganisatie een aantal verkenningen naar varianten op de nieuwe verbindingsweg. Op verzoek van de bewoners wordt onderzocht of het mogelijk is de nieuwe weg op te splitsen in een weg die in de ene richting langs de Maaslaan voert en in de andere richting aan de zuidkant van de ringweg, langs de Papiermolen. Ook de mogelijkheid om de weg in beide richtingen ten zuiden van de ringweg aan te leggen is in onderzoek. Afgesproken is om in april weer bij de bewoners terug te komen. Binnenkort kunt u een verslag van deze informatieavond lezen op deze site.


Lees ook: