Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Kennisgeving: Grens project Aanpak Ring Zuid schuift twee kilometer naar het westen

SYSTEM22 december 2011


22 december 2011

De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen begint al bij Hoogkerk, ter hoogte van hectometerpaal 193.7. Dat maakt de minister van Infrastructuur en Milieu bekend via een kennisgeving (pdf). Deze verschuiving in westelijke richting heeft gevolgen voor het onderzoek naar de milieueffecten van het project. Het gebied waarvoor de milieueffecten worden onderzocht schuift nu ook op tot hectometerpaal 193.7. De oostelijke grens voor het project is ongewijzigd en blijft liggen bij hectometerpaal 204.8.

40,2719669e6a09b3dc421a465aa95e08c2ff4eba_f88

Wilt u reageren?

Indien u al eerder een zienswijze heeft ingediend in het kader van dekennisgeving van22 december 2010 (pdf)hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw zienswijze wordt al betrokken bij het opstellen vanhet MER. Als de nieuwe projectgrens u aanleiding geeft tot commentaar kunt u een zienswijze indienen of uw eerder ingediende zienswijze aanvullen. We zijn met name genteresseerd in devolgende vragen:

  • Welke aandachtspunten heeft u in het verdere proces?
  • Welke aspecten mogen volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?

U kunt van 23 december 2011 tot en met 2 februari 2012 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het online reactieformulier. Dat kan via www.centrumpp.nl. Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie,Zuidelijke Ringweg Groningen, Postbus 30316, 2500.

Wilt u meer informatie?

Nadere informatie over deze kennisgeving vindt u vanaf 22 december 2011 hier.

U kunt de stukken tevens inzien bij:

  • het provinciehuis van de provincie Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen;
  • het gemeentelijk informatiecentrum, Kreupelstraat 1 te Groningen;
  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 16 te Den Haag.

Heeft u vragen?

Voor vragen en nadere informatie over de Zuidelijke Ringweg Groningen kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 08008002 (gratis).

Heeft u algemene vragen over het project, neemt u dan gerust contact op met het projectbureau Aanpak Ring Zuid, telefoon 050 311 58 83.

Documentatie

pdf_icon_k.gif Kennisgeving tot wijziging van de projectgrens A7/N7, Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)


Lees ook: