Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verslag informatiebijeenkomst Ring Zuid in Oosterpoort

Sanne Heesterbeek5 oktober 2011


Grote belangstelling voor presentatie plannen Ring Zuid

In cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen is op dinsdag 27 september hetvoorlopig ontwerp gepresenteerd voor de ombouw van de zuidelijke ringweg inGroningen. Honderden belangstellenden kwamen naar de Oosterpoort waar ze in een volle ‘Kleine Zaal’ een toelichting op de plannen kregen. Deze werd onder meer gegeven door gedeputeerde Mark Boumans, wethouder Karin Dekker van Groningen, directeur Wegen en Verkeer Noord Nederland van Rijkswaterstaat Louis Schouwstra en stedenbouwkundige Martin Biewenga van bureau West 8. Na afloop van de presentatie konden de belangstellenden zich in vijf deelsessies nader laten informeren over verschillende onderdelen van het plan.

Na een uitvoerige toelichting van stedenbouwkundige Biewenga op de ambitieuze plannen klonk er waarderend applaus uit de zaal. Daarbij was niet helemaal duidelijk of dat bedoeld was als erkenning voor de kwaliteit van de plannen of voor de kwaliteit van de inleiding van de stedenbouwkundige.

In elk geval bleken veel mensen vragen te hebben over diverse aspecten van het plan. Zij konden hun vragen stellen tijdens de deelsessies, maar ook schriftelijk, op een reactieformulier. Met name bewoners van de Rivierenbuurt lieten weten zich zorgen te maken over toenemende drukte aan de Maaslaan.

Gedeputeerde Mark Boumans liet aan het begin van de presentatie weten ingenomen te zijn met de hoge opkomst en zeer tevreden over het voorlopig ontwerp. ‘Ik sta hier met
een goed gevoel. We presenteren de plannen met gepaste trots!’, aldus de gedeputeerde. Volgens hem is het voorlopig ontwerp ook een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente. Hij voelde zich gesteund door de reacties uit de zaal.

Volgens wethouder Karin Dekker van Verkeer, Financiën, Duurzaamheid en Milieu van
Groningen ‘is dit nu echt een mooi plan! Onze ambities uit 2009 blijken toch te kunnen worden gerealiseerd voor 650 miljoen euro. Dat leek twee jaar geleden niet haalbaar. Het is prachtig dat het gelukt is dat we nu zowel de ringweg kunnen opknappen als de kwaliteit van dit deel van de stad kunnen behouden of zelfs verbeteren’, zo betoogde ze.

Maar volgens de wethouder zijn er ook wel punten van zorg. ‘Zo zal de Maaslaan drukker worden, dat moeten we niet verhelen. Daar zal nader onderzoek naar moeten komen.’

Stedenbouwkundige Martin Biewenga liet weten dat een van de voordelen van het voorlopig ontwerp is dat de Ring Zuid ondergronds gaat tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. ‘Daardoor kan onder meer het Sterrebos worden hersteld en kunnen stadsdelen beter met elkaar worden verbonden.’

Vragen

Onmiddellijk na afloop kreeg het publiek in de Kleine Zaal de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. Een van de vragen was of de financiering van het ambitieuze plan eigenlijk wel helemaal rond is. ‘Zoals het er nu naar uitziet lijkt het allemaal te passen binnen het budget, de Esperantokruising en het Oude Winschoterdiep zijn nog wel aandachtspunten’, antwoordde Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat.

Sessies

Na afloop van het plenaire gedeelte kon het publiek zich in andere delen van de Oosterpoort nog nader laten informeren. Er waren themasessies gewijd aan het westelijk en oostelijk deel van de Ring Zuid, aan het middenstuk, aan het thema bereikbaarheid en aan de onderzoeken voor de Milieu Effect Rapportage.

Met name de sessie over het middenstuk met de drie overkappingen tussen de Hereweg
en het viaduct over de Europaweg trok veel publiek. Dit deel van de weg krijgt drie lange overkappingen, ofwel ‘deksels’. Tijdens deze sessie werd uitgelegd dat een van de voordelen van de overkappingen is dat oude structuren in de stad kunnen worden hersteld.

Bewoners van de Rivierenbuurt maakten tijdens een van de sessies duidelijk dat zij zich zorgen maken over het feit dat de Maaslaan drukker zal worden. Zij vrezen voor geluidsoverlast en ook voor een toename van fijnstof.

Tijdens de sessie over de Milieu Effect Rapportage drukte een van de bezoekers de organisatie op het hart niet te veel te vertrouwen op cijfers van het RIVM en vooral om zelf metingen te verrichten naar verkeersintensiteit.


Lees ook: