canvas-JvK_20110927_Voorlichtingsavond_02

Verdiepte weg met drie deksels tussen Hereweg en Oude Winschoterdiep

Germen Stelpstra28 september 2011Zuiderplantsoen


Geen verkeerslichten meer op de zuidelijke ringweg, maar doorrijden bij het Julianaplein. Rechtstreekse verbindingen met de Groninger binnenstad voor verkeer uit de richtingen Assen, Drachten en Hoogezand. En een verdiept weggedeelte van 1100 meter met drie overkappingen (deksels) tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Dat zijn enkele kenmerkende punten in het nieuwe ontwerp voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, dat vandaag is gepresenteerd.

Net als in het plan van 2009 zit in het huidige ontwerp een verdiept aangelegd deel, tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Over dit verdiepte stuk komen drie overkappingen (deksels), met een maximale lengte tot 250 meter. Daartussen blijft de verdiepte bak een open constructie. De deksels maken het mogelijk het Sterrebos grotendeels in ere te herstellen en de wijk De Linie te verbinden met de Oosterpoort.

Binnen budget

Het is mogelijk de drie deksels te betalen voor het beschikbare budget van 652 miljoen euro (prijspeil 2010). Op het meest westelijke ligt in de toekomst een stuk van het Sterrebos. De spoorbaan Groningen – Assen/Hoogezand rijdt over het middelste deksel. Tussen de wijken de Oosterpoort en Helpman/Herewegbuurt komt een onderdoorgang voor fietsers en auto’s (wijkverkeer). Het meest oostelijke deksel reikt tot het Oude Winschoterdiep. Het uitgangspunt is dat de ringweg onder het water door gaat en dat het Winschoterdiep weer bevaarbaar wordt. Maar het ontwerp voor dit deel van het tracé is nog niet klaar: hier wordt de komende maanden nog aan getekend en gerekend.

Julianaplein ongelijkvloers

Het Julianaplein wordt volledig ongelijkvloers. Op het Julianaplein wordt de zuidelijke ringweg (N7) ongeveer vijf meter verhoogd. Alle verkeer dat hier van of naar de A28 afbuigt, gaat onder dit verhoogde deel door, of er langs, op een lager niveau. Door de zuidelijke ringweg op dit punt te verhogen kan er een vaste brug komen over het Noord-Willemskanaal. Nu zit daar nog een beweegbare brug. De brugopeningen zijn dan verleden tijd.

Op- en afritten

Een ander opvallend punt in het ontwerp is een nieuwe aansluiting voor de bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort. Bedrijven daar hadden hierom gevraagd. Aan de westkant, tussen Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein, komen nieuwe op- en afritten. Die ontlasten de drukke botvormige rotonde ter hoogte van het Stadspark en Corpus den Hoorn. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis, Martiniplaza en de Gasunie.

De huidige op- en afrit bij het Sterrebos en de Verlengde Hereweg komen te vervallen. Het doorgaande verkeer rijdt hier in de toekomst door de verdiepte bak. Voor de ontsluiting van de woonbuurten hier en de kantoren van de Kempkensberg wordt de Maaslaan verbreed en doorgetrokken.

Rijsnelheid

De maximale rijsnelheid op de ring zuid wordt 80 kilometer per uur. Op de invoeg- en uitvoegstroken geldt een lagere snelheid. Momenteel is de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg 70.

Uitwerking en besluitvorming

Het ontwerp voor de ring zuid is de uitwerking van een afspraak tussen het rijk en de gemeente en de provincie Groningen van eind 2009: het bestuurlijke voorkeursalternatief (BVA). Rijk, provincie en gemeente hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan het ontwerp. Daarbij staan zij ook voor de opgave binnen het beschikbare budget van 652 miljoen euro (prijspeil 2010) te blijven. Het BVA van 2009 was 90 miljoen te duur. Het huidige ontwerp kan, naar het zich nu laat aanzien, wel binnen budget worden uitgevoerd. Dit zal de komende maand met meer zekerheid worden vastgesteld. Indien dit het geval is, zal het voorlopig ontwerp worden vastgesteld en als startpunt dienen voor het onderzoek naar de milieueffecten (de MER). Voor dit nieuwe ontwerp worden de komende maanden de milieueffecten doorgerekend. Het ontwerp voor de ring zuid is de uitwerking van een afspraak tussen het rijk en de gemeente en de provincie Groningen van eind 2009: het bestuurlijke voorkeursalternatief (BVA). Rijk, provincie en gemeente hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan het ontwerp. Daarbij staan zij ook voor de opgave binnen het beschikbare budget van 652 miljoen euro (prijspeil 2010) te blijven. Het BVA van 2009 was 90 miljoen te duur. Het huidige ontwerp kan, naar het zich nu laat aanzien, wel binnen budget worden uitgevoerd. Dit zal de komende maand met meer zekerheid worden vastgesteld. Indien dit het geval is, zal het voorlopig ontwerp worden vastgesteld en als startpunt dienen voor het onderzoek naar de milieueffecten (de MER). Voor dit nieuwe ontwerp worden de komende maanden de milieueffecten doorgerekend.

Het ontwerp voor de ring zuid is de uitwerking van een afspraak tussen het rijk en de gemeente en de provincie Groningen van eind 2009: het bestuurlijke voorkeursalternatief (BVA). Rijk, provincie en gemeente hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan het ontwerp. Daarbij staan zij ook voor de opgave binnen het beschikbare budget van 652 miljoen euro (prijspeil 2010) te blijven. Het BVA van 2009 was 90 miljoen te duur. Het huidige ontwerp kan, naar het zich nu laat aanzien, wel binnen budget worden uitgevoerd. Dit zal de komende maand met meer zekerheid worden vastgesteld. Als die zekerheid er is zal het voorlopig ontwerp worden vastgesteld en als startpunt dienen voor het onderzoek naar de milieueffecten (de MER), dat de komende maanden wordt uitgevoerd en in maart 2012 is afgerond. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van het plan. Rijk, provincie en gemeenten willen over de verdere planuitwerking ook verder praten met platforms van bewoners, bedrijven en weggebruikers. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid van de stad tijdens de ombouw.

In het derde kwartaal van 2012 is dan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) gereed, het voorgenomen besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu. Over het OTB wordt vervolgens een inspraakprocedure georganiseerd. Het definitieve Tracébesluit wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2013. Dan start ook de voorbereiding van de uitvoering. De werkzaamheden aan de ring kunnen dan beginnen in 2015 en klaar zijn in 2019/2020.


Lees ook: