Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verslagen platforms op de site

SYSTEM14 juni 2011


14 juni 2011
De verslagen van deeerste bijeenkomsten van de platforms voor bewoners en bewonersorganisaties zijn te lezen op de pagina ' Meedenken en meepraten '. Vanaf heden worden de verslagen vandezeplatformsop deze pagina geplaatst. Zokan iedere geinteresseerdekennis nemen van hetgeenbesproken is in de platforms.

In juni en julivinden de eerste bijeenkomsten plaats van het platform bedrijven en het platform weggebruikers.


Lees ook: