Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Platform bewonersorganisaties van start

SYSTEM18 april 2011


18 april 2011


Op 18 aprilvindt de eerste bijeenkomst plaats van het platform bewonersorganisaties. Voor deze avond hebbeenverschillende bewonersorganisaties zich aangemeld. Het doel vanhetplatform is bewonersorganisaties te informeren over de voortgang van de plannen voor de ringweg, om wensen en ideeen te inventariseren en met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van de plannen voor bewoners en organisaties in de omgeving van de ringweg.

Op 27 april vindt de eerste bijeenkomst plaats van het platform voor bewoners die zich hebben aangemeld naar aanleiding van de oproep tijdens de informatieavond op 25 januari jl. In juni en juligaan deplatforms van start voor bedrijven en weggebruikers.


Lees ook: