canvas-Gea Koeling rivierenbuurt

Vragen en zorgen tijdens bijeenkomst Martiniplaza

Germen Stelpstra27 januari 2011


Tientallen bezoekers van de informatiebijeenkomst van 25 januari stelden vragen over het project, of spraken hun bezorgdheid uit. Het meest genoemde thema was een tunnel, als alternatief voor het bestuurlijk voorkeursplan. Voorstanders van een tunnel vrezen dat uitvoering van het voorkeursplan leidt tot een toename van geluid, stank en fijnstof. Zij willen liever een tunnel dan de gedeeltelijk verdiepte en gedeeltelijk hoger liggende weg, waarover gemeente, provincie en rijk een akkoord hebben gesloten in november 2009. Dit bestuursakkoord wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Alternatieven worden niet verder onderzocht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een kortere of langere tunnel, of een weg langs de zuidkant van de gemeente Groningen. Gedeputeerde Marc Jager en wethouder Karin Dekker verklaarden dat dat een gepasseerd station is: onderzoeken naar alternatieven zijn al eerder gedaan. Die onderzoeken hebben uitgewezen dat het huidige plan het beste plan is voor het beschikbare geld. Op grond van de huidige wetgeving hoeven alternatieven niet opnieuw te worden onderzocht. De projectorganisatie heeft van de minister daarom de opdracht gekregen alleen het bestuurlijk voorkeursplan uit te werken.


Lees ook: