Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Projectdirecteur Jos Hillen licht werkwijze toe

SYSTEM27 januari 2011


27 januari 2011

Bij het uitwerken van bestuurlijk voorkeursplan zoeken we de dialoog met bewoners, bedrijven en weggebruikers. Die boodschap had projectdirecteur Jos Hillen voor de bijna 400 bezoekers van de informatiebijeenkomst van 25 januari. Net als de bestuurders van gemeente en provincie riep hij de aanwezigen op aan te geven hoe zij willen worden genformeerd, en hoe zij willen meedenken en meepraten met de projectorganisatie.


Hillen gaf aan het initiatief te zullen nemen tot het oprichten van overlegplatforms voor organisaties van bewoners, bedrijven en weggebruikers. Dat gebeurt in februari of maart. Niet georganiseerde belangstellenden kunnen ook meepraten. Daarvoor kunnen zij zich aanmelden op de website van het project: info@zuidelijkeringweggroningen.nl .


Lees ook: