Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Omwonenden uitgenodigd om mee te denken

Sanne Heesterbeek26 januari 2011


De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen wil de komende tijd graag in gesprek komen en blijven met omwonenden, (weg)gebruikers en bedrijven. Die boodschap had de stuurgroep Zuidelijke Ringweg voor bezoekers van de informatiebijeenkomst op 25 januari in Martiniplaza.

De projectorganisatie zal daartoe zelf contact opnemen met bewoners-organisaties en met organisaties van bedrijven en (weg)gebruikers.

Voor individuele omwonenden die willen meedenken over de verdere planontwikkeling voor de Zuidelijke Ringweg Groningen komt er een eigen bewonersplatform. Dit bewonersplatform zal enkele keren per jaar bijeen komen om de projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen te adviseren. Dat verklaarde wethouder Karin Dekker namens de stuurgroep.

Wie zich wil aanmelden voor het bewonersplatform kan een mail sturen naar info@zuidelijkeringweggroningen.nl. Belangrijk: naam en contactgegevens vermelden!

Bewonersorganisaties en organisaties van bedrijven en (weg)gebruikers krijgen in februari een uitnodiging voor een eerste overleg met de projectorganisatie.


Lees ook: