Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Informatieavond Zuidelijke Ringweg Groningen

Sanne Heesterbeek18 januari 2011


De stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen organiseert op dinsdag 25 januari een informatiebijeenkomst over het project Zuidelijke Ringweg Groningen. De bijeenkomst vindt plaats in Martiniplaza en begint om 20.00 uur. De bijeenkomst staat in het teken van het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en de verdere uitwerking van het voorkeursplan waarover de gemeente en provincie Groningen eind 2009 overeenstemming hebben bereikt met minister Eurlings.

Namens de stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen zijn aanwezig gedeputeerde Marc Jager, wethouder Karin Dekker en directeur Peter Struik van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Voor het opstellen van de MER en de verdere uitwerking van het plan voor de Zuidelijke Ringweg Groningen hebben provincie, gemeente en Rijkswaterstaat een projectorganisatie opgericht. Op de avond in Martiniplaza zal projectdirecteur Jos Hillen toelichten hoe de projectorganisatie de komende jaren te werk wil gaan. Het project wil daarbij nauw samenwerken met omwonenden, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Tot 4 februari zienswijze indienen

Op 22 december 2010 heeft de minister van Infrastrcutuur en Milieu het voornemen tot het opstellen van een milieu effect rapportage (MER) aangekondigd via een kennisgeving. Naar aanleiding van deze kennisgeving kunnen belangstellenden tot 4 februari een zogenaamde zienswijze indienen. Daarin kunnen zij aangeven welke punten zij van belang vinden voor het onderzoek naar de milieueffecten van de geplande veranderingen aan de Zuidelijke Ringweg, en hoe zij willen worden betroken over de verdere planontwikkeling. Die moet media 2012 resulteren in een Ontwerp Tracébesluit. Na een periode van inspraak volgt in de eerste helft van 2013 een defintief Tracébesluit. Dat is de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn gepland voor de periode 2015 - 2019/'20.

Inhoud informatieavond

Het programma voor de informatieavond is als volgt:

19.30 uur opening zaal (Springerzaal)

20.00 uur welkomstwoord en toelichting

21.00 uur gelegenheid tot stellen van vragen 
22.00 uur einde bijeenkomst


Lees ook: