Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Bijna 400 bezoekers bij informatiebijeenkomst

SYSTEM27 januari 2011


27 januari 2011

Een kleine vierhonderd mensen waren 25 januari aanwezig bij de informatiebijeenkomst in Martiniplaza. De avond was georganiseerd om bewoners, bedrijven en andere genteresseerden te informeren over de stand van zaken rond het project Zuidelijke Ringweg en over mogelijkheden invloed te hebben op de verdere planuitwerking. Die duurt tot halverwege 2012.

De aanleiding voor de bijeenkomst was de start van deze fase van planuitwerking, eind december 2010. Tot 4 februari 2011 kan iedereen die dat wil daar een zogenaamde zienswijze over indienen. Een zienswijze is een ander woord voor een inspraakreactie.

Namens de stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen riepen gedeputeerde Marc Jager en wethouder Karin Dekker de bezoekers op in hun zienswijze aan te geven voor welke milieueffecten zij aandacht vragen. De stuurgroep wil daarnaast graag weten hoe inwoners, bedrijven en weggebruikers de komende tijd willen worden betrokken bij het project. Ook daarvoor kunnen mensen hun zienswijze gebruiken.

Tot medio 2012 laat de projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen een milieueffectrapportage (MER) opstellen. Dat is een onderzoek dat aangeeft welke gevolgen veranderingen aan de ringweg hebben voor het milieu en de leefomgeving. Gelijktijdig gaat de projectgroep aan de slag met het opstellen van een Ontwerp Tracbesluit (OTB). Dat is de officile benaming van de uitwerking van het bestuurlijk voorkeursplan van eind 2009.

Over dit voorkeursplan hebben provincie en gemeente in november 2009 afspraken gemaakt met de toenmalige minster van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings. Het voorkeursplan is een plan op hoofdlijnen. Het uitgewerkte Ontwerp Tracbesluit moet medio op 2012 klaar zijn.


,31634819zrw_01 ,97213769zrw_02 ,3659577zrw_03 ,77779581zrw_04 ,28257662zrw_05 ,67745688zrw_06 ,07563625zrw_07 ,4861022zrw_08

Lees ook: