Luchtfoto's | 29 juni 2023 | Foto's: Rijkswaterstaat


We werken hard door en de vorderingen zijn in dit fotoalbum goed te zien! Rijkswaterstaat voert regelmatig inspectievluchten uit. We maken tijdens deze inspectievluchten ook foto's van het project. Van deelgebied West tot deelgebied Oost zie je de omgeving snel veranderen. In dit fotoalbum zie je de werkzaamheden vanuit de lucht. We vliegen onder meer langs het Vrijheidsplein, het Julianaplein en de verdiepte ligging.

Afrit 36 Groningen-West richting Martini Ziekenhuis

Afrit 36 Groningen-West richting Martini Ziekenhuis

Afrit 36 Groningen-West richting het Martini Ziekenhuis en Laan Corpus den Hoorn richten we opnieuw in. Momenteel brengen we piepschuimblokken aan voor de fundering van de bredere en hogere afrit. Na het plaatsen van het piepschuim wordt de fundering afgedekt met folie, een laag zand en een laag puinfundering. De afrit gaat 4 september weer open.

Werkzaamheden Vrijheidsplein

Werkzaamheden Vrijheidsplein

Aan de zuidkant van het Vrijheidsplein werken we aan de verbinding tussen Drachten en de westelijke ringweg. De onderdoorgang krijgt steeds meer vorm. Ook hebben we een begin gemaakt aan de verbindingsboog van de westelijke ringweg naar het Julianaplein.

Verbinding Julianaplein met westelijke ringweg

Verbinding Julianaplein met westelijke ringweg

Aan de noordkant van het Vrijheidsplein werken we aan de verbindingsboog vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg. Komende week gaan we de boog definitief aansluiten op de westelijke ringweg. Maandag 17 juli wordt deze verbindingsboog in gebruik genomen.

Werkzaamheden Julianaplein

Werk aan verbindingsbogen Julianaplein

Op het Julianaplein werken we aan de verbindingsboog Hoogezand - Assen. We hebben hier onlangs weer een deel van het dak en wand voorzien van beton. Ook werken we verder aan de tweede verbindingsboog. Dit is de verbinding voor verkeer van Assen naar Drachten.

Verleggen kabels en leidingen Vondellaan

Vondellaan

Op de Vondellaan verleggen we de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden bevinden zich in de laatste fase. Daarna leggen we de definitieve stoepen aan.

Eerste asfalt in verdiepte ligging

Verdiepte ligging

In de verdiepte ligging zijn we bezig met de inrichting. Inmiddels hebben we aan de zuidkant van de verdiepte ligging een kleeflaag en het eerste asfalt aangebracht. Dit gaan we de komende weken ook doen aan de noordkant van de verdiepte ligging. Later brengen we nog een laag zoab aan.

Werkzaamheden Europaplein

Europaweg

Bij het Europaplein werken we aan de nieuwe afrit vanaf de zuidelijke ringweg naar de Europaweg. Komende zomer gaan we de afrit verder af bouwen en sluiten we de afrit aan op de Europaweg. Begin september gaat de nieuwe afrit open.

Rotonde Kieler Bocht wordt T-kruising

Kieler Bocht

Op bedrijventerrein Eemspoort zijn we de rotonde op de kruising van de Kieler Bocht en het Skagerrak aan het vervangen door een T-kruising. We hebben het asfalt verwijderd en brengen dit weer aan. De werkzaamheden duren tot begin augustus.