Luchtfoto's | 13 juni 2023 | Foto's: Rijkswaterstaat


We werken hard door en de vorderingen zijn in dit fotoalbum goed te zien! Rijkswaterstaat voert regelmatig inspectievluchten uit. We maken tijdens deze inspectievluchten ook foto's van het project. Van deelgebied West tot deelgebied Oost zie je de omgeving snel veranderen. In dit fotoalbum zie je de werkzaamheden vanuit de lucht. We vliegen onder meer langs het Vrijheidsplein, het Julianaplein en de verdiepte ligging.

Definitief inrichten afrit Groningen-West richting Martini Ziekenhuis

Werkzaamheden vanuit de lucht. Foto: Rijkswaterstaat

Afrit 36 Groningen-West richting het Martini Ziekenhuis en Laan Corpus den Hoorn zijn we definitief aan het inrichten. De oude afrit hebben we deels verwijderd. We zijn nu bezig om de weg met eps-blokken (piepschuim) te verhogen. Vervolgens brengen we de riolering aan en bouwen we de afrit verder af. De barriers, geleiderails, definitieve lichtmasten en bebording plaatsen we daarna bij de afrit. Tot slot brengen we asfalt en belijning aan. Begin september nemen we de heringerichte afrit in gebruik.

Nieuwe afrit richting westelijke ringweg

Werkzaamheden Vrijheidsplein. Foto: Rijkswaterstaat

Aan de noordkant van het Vrijheidsplein werken we aan de nieuwe afrit vanaf het Julianaplein richting de westelijke ringweg. Sinds april zijn we bezig om de verbindingsboog aan te sluiten op de zuidelijke ringweg en de westelijke ringweg. Aan de kant van de westelijke ringweg sluit deze boog inmiddels aan op de ondergrond van EPS (de piepschuim blokken). We zijn nu bezig om de weg verder in te richten en af te werken. In juli gaat de afrit open.

Werkzaamheden zuidkant Vrijheidsplein

Werkzaamheden zuidkant Vrijheidsplein. Foto: Rijkswaterstaat

Aan de zuidkant van het Vrijheidsplein werken we aan de verbindingsbogen vanaf Drachten richting de westelijke ringweg en vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein. De vorm van deze twee bogen wordt steeds beter zichtbaar.

Werkzaamheden Julianaplein

Werkzaamheden Julianaplein. Foto: Rijkswaterstaat

Op het Julianaplein werken we aan de verbindingsboog Hoogezand - Assen. Ook de tweede verbindingsboog voor verkeer van Assen naar Drachten is inmiddels zichtbaar.

Verbindingsboog Hoogezand - Assen

Eerste verbindingsboog. Foto: Rijkswaterstaat

De ingang van de verbindingsboog Hoogezand-Assen (vanuit richting Assen) in beeld. We werken verder aan de wanden en het dek. De vloeren zijn gestort.

Herinrichting Vondellaan

Herinrichting Vondellaan. Foto: Rijkswaterstaat

De wijk De Wijert krijgt via de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Hiervoor moeten we de Vondellaan herinrichten. Op dit moment voeren we werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen.

Papiermolentunnel is klaar

Papiermolentunnel. Foto: Rijkswaterstaat

De Papiermolentunnel is weer open voor fietsers en voetgangers. De tunnel ligt tussen de Merwedestraat en de Papiermolenlaan. De nieuwe tunnel gaat niet alleen onder de zuidelijke ringweg door, maar ook onder de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. De tunnel is daarmee een stuk langer dan zijn voorganger.

Inrichting verdiepte ligging

Inrichting verdiepte ligging. Foto: Rijkswaterstaat

Het grote betonwerk in de bouwkuip van de verdiepte ligging is afgerond. We gaan nu verder met de inrichting van de verdiepte ligging. Denk hierbij aan het plaatsen van technische installaties, barriers en het aanbrengen van asfalt.

Werkzaamheden Europaplein

Werkzaamheden Europaplein

Bij het Europaplein werken we aan de nieuwe afrit vanaf de zuidelijke ringweg naar de Europaweg. Aan de westzijde van de Europaweg hebben we onlangs een nieuwe fietsoversteek gemaakt. De oversteek loopt onder de zuidelijke ringweg door richting de Boumaboulevard.

Val uitgehesen Euvelgunnerbrug

Evelgunnerbrug. Foto: Rijkswaterstaat

De oude val (beweegbare deel) van de Euvelgunnerbrug is verwijderd. Hierdoor is de brug tijdelijk niet bedienbaar. In de zomer plaatsen we de nieuwe constructie voor de brug.