Luchtfoto's | 20 april 2023 | Foto's: Rijkswaterstaat


We werken hard door en de vorderingen zijn in dit fotoalbum goed te zien! Rijkswaterstaat voert regelmatig inspectievluchten uit. We maken tijdens deze inspectievluchten ook foto's van het project. Van deelgebied West tot deelgebied Oost zie je de omgeving snel veranderen. In dit fotoalbum zie je de werkzaamheden vanuit de lucht. We vliegen onder meer langs het Vrijheidsplein, het Julianaplein en de verdiepte ligging.

Renovatie viaduct Hoogkerk

Werkzaamheden vanuit de lucht

Bij Hoogkerk zijn we bezig met het renoveren van het viaduct. Bij de start van de renovatie van het viaduct in 2022 is schade ontdekt in de bovenste laag van het viaduct (de druklaag). Dit is nog een gevolg van een brand die in het verleden bij het viaduct heeft gewoed. Destijds is een deel van de druklaag vervangen, maar ook een deel niet. We zijn nu bezig met het laatste deel van de renovatie.

Inrichting afrit Martini Ziekenhuis

Werkzaamheden vanuit de lucht

Bij afrit 36 Groningen-West zijn we bij de rechterrijstrook bezig met de definitieve inrichting van de afrit richting het Martini Ziekenhuis en Laan Corpus den Hoorn. Eerst gaan we de oude afrit deels verwijderen. Daarna brengen we eps-blokken (piepschuim) aan om de weg te verhogen. Na het verhogen van de weg kunnen we de riolering aanbrengen. Daarna bouwen we de afrit weer terug en plaatsen we barriers (tussenmuurtjes) en geleiderails. Vervolgens zetten we de definitieve lichtmasten en bebording neer. Tot slot brengen we asfalt en belijning aan. Begin september nemen we de heringerichte afrit in gebruik.

Werkzaamheden Vrijheidsplein

Werkzaamheden vanuit de lucht in beeld

Bij het Vrijheidsplein zijn we bezig met het aanleggen van de afrit vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg. Aan de zuidkant werken we aan de toekomstige verbinding tussen de zuidelijke ringweg (vanuit Drachten) met de westelijke ringweg.

Tweede verbindingsboog op Julianaplein

Werkzaamheden vanuit de lucht

Inmiddels is het eerste deel van de tweede verbindingsboog zichtbaar op het Julianaplein. Dit is de verbinding voor het verkeer van Assen naar Drachten.

Ovonde Brailleweg

Werkzaamheden vanuit de lucht in beeld

Bij de Brailleweg hebben we ruimte gemaakt om te beginnen met de bouw van het nieuwe verkeersplein (ovonde). Het verkeersplein gaat de Brailleweg aansluiten op de nieuwe verbindingsweg naar de Hereweg. De Brailleweg, met verderop het Emmaviaduct, is straks voor autoverkeer vanuit verschillende richtingen weer de belangrijkste autoroute richting het station. De verbindingsweg naar de Hereweg komt in de plaats van de directe op- en afritten op de Hereweg.

Papiermolentunnel

Werkzaamheden vanuit de lucht in beeld

De werkzaamheden aan de nieuwe Papiermolentunnel schieten op. We ronden het betonwerk af. Deze tunnel is de fietsverbinding tussen de Rivierenbuurt en het zwembad. In juni gaat de Papiermolentunnel open.

Eerste barrier en grondwerkzaamheden

Werkzaamheden in beeld vanuit de lucht

In de verdiepte ligging hebben we inmiddels de eerste barrier geplaatst. We werken hier verder aan de inrichting. Op de deksels voeren we grondwerkzaamheden uit.

Werkzaamheden rondom Europaplein

Werkzaamheden in beeld vanuit de lucht

Bij het Europaplein werken we aan de nieuwe afrit vanaf de zuidelijke ringweg naar de Europaweg. Daarnaast werken we aan de westzijde van de Europaweg aan het nieuwe fietspad richting de Boumaboulevard. Ook werken we aan de nieuwe oprit vanaf de Bornholmstraat richting het Julianaplein. Deze oprit gaat maandag 1 mei om 06.00 uur open.

Uithijsen val Euvelgunnerbrug

CG3A2401 ARZ Groningen 20 april 2023 (232)

Verder gaan we vanaf dinsdag 25 april beginnen aan de renovatie van de Euvelgunnerbrug. We hijsen het beweegbare deel van de brug uit (de val) en plaatsen dit deel weer terug zonder de constructie die ervoor zorgt dat de brug open en dicht kan. In de zomer plaatsen we de nieuwe constructie.

Werkzaamheden bij knooppunt Euvelgunne

Werkzaamheden vanuit de lucht in beeld

Bij knooppunt Euvelgunne werken we aan de definitieve inrichting van de weg. We plaatsen onder andere de definitieve bebording.