Sloop Amaliatunnel | 20 maart 2023 | Foto's: Raymond Bos


De fietstunnel tussen het Hoornsediep en het Noord-Willemskanaal, de Amaliatunnel, wordt gesloopt. Op deze plek komt in de toekomst een gelijkvloerse oversteekplek voor fietsers en voetgangers, met verkeerslichten.

De sloop is begonnen op maandag 20 maart en duurt nog tot en met vrijdag 31 maart 19.00 uur. In dit fotoalbum een blik op de werkzaamheden.

Eerst Amaliatunnel ontgraven

De tunnel moet worden afgebroken vanwege de aanleg van een ovale rotonde (ovonde) aan de noordzijde van het Julianaplein. Via deze ovonde kan het autoverkeer straks vanaf de Brailleweg de Hereweg bereiken, en omgekeerd. Voordat we zijn begonnen met de sloop van de tunnel hebben we deze eerst ontgraven.

Proefsleuven graven

Sloop Amaliatunnel in beeld

Ook hebben we proefsleuven gegraven om te kijken welke kabels en leidingen er liggen.

Start met sloop Amaliatunnel

Sloop Amaliatunnel in beeld

Daarna zijn we met de sloop van de Amaliatunnel begonnen We slopen de tunnel door het beton te prikken en daarna het fijn te maken.

Sproeien tegen stof

Sloop Amaliatunnel in beeld

Bij het fijn maken van het beton komt er stof vrij. Om de overlast hiervan te beperken sproeien we de locatie continu nat.

Beton en staal wordt gerecycled

Sloop Amaliatunnel in beeld

Het beton en het staal voeren we af en wordt gerecycled. Na 31 maart, als de sloop klaar is, kunnen we verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de ovonde.