Voortgang bouw verdiepte ligging | 27 januari 2023 | Foto: Raymond Bos


De bouw van de verdiepte ligging, tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep, vordert gestaag. De afgelopen maanden hebben we diverse betonstorten uitgevoerd. Hier zijn we nog tot en met maart mee bezig. In dit fotoalbum is de voortgang van de bouw van de verdiepte ligging te zien.

De verdiepte ligging gezien vanaf het techniekgebouw

Voortgang bouw verdiepte ligging

Bij de verdiepte ligging bouwen we een techniekgebouw. Hier komt straks alle techniek voor de verdiepte ligging samen. Denk aan veiligheidssystemen en verlichting.

Betonstort verdiepte ligging bijna afgerond

Verdiepte ligging bij de Frontier

In december en januari is op diverse plekken beton gestort in de ruim één kilometer lange verdiepte ligging.

Verschillende betonstorten in de verdiepte ligging

Wand verdiepte ligging

Bij de westelijke oprit zijn wanden gestort. Ten oosten van de Hereweg zijn voor de kerst de laatste dekken gestort, waardoor het deksel daar bijna klaar is. Bij het gebouw van DUO zijn ook wanden gestort, net zoals ten oosten van de H.L. Wichersstraat. Ten westen van het Oude Winschoterdiep is het laatste dek gestort, waardoor ook het deksel daar nagenoeg gereed is. Bij de oostelijke oprit zijn vloeren en wanden gestort.

Voorbereiding betonstort wanden

Voortgang verdiepte ligging

De komende twee maanden zijn er in de verdiepte ligging nog betonstorten voor met name de wanden rondom de opritten en de openingen. Bij de oostelijke oprit worden nog enkele vloerdelen gestort. Deze werkzaamheden zijn in maart afgerond.

Inrichting verdiepte ligging steeds beter te zien

Doorkijk tunnel verdiepte ligging

De inrichting van de verdiepte ligging is steeds beter te zien. Zo ook hier waar één van de ingangen/uitgangen van een van de toekomstige tunnels te zien is.

Laatste grote betonstort verdiepte ligging bij Sterrebos

Betonstort nabij Sterrebos

Eind januari hebben we de laatste grote betonstort in de verdiepte ligging afgerond. Dit was voor de vloer nabij het Sterrebos en het Oude Winschoterdiep.

Verdere werkzaamheden in de verdiepte ligging

Betonstort nabij Sterrebos

Na de betonstorten in dit eerste kwartaal van 2023 bouwen we de verdiepte ligging verder af, bijvoorbeeld door het aanbrengen van de bekende rode steenstrips bij de opritten. Ook plaatsen we de geluidsabsorberende bekleding bij de openingen. Verder voeren we werkzaamheden uit voor de technische installaties, zoals verlichting en camerasystemen.