Plaatsen damwanden voor aanleg kabelkanaal verdiepte ligging | 19 december 2021 | Foto's: Raymond Bos


Naast de verdiepte ligging zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het plaatsen van damwanden. Deze damwanden zijn onder andere nodig om een kabelkanaal aan te kunnen leggen. Het kabelkanaal is nodig, omdat de voorzieningen in de verdiepte ligging (onder andere ventilatoren, bebording en verlichting) veel kabels en leidingen nodig hebben. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen we er later goed bij voor onderhoud.

In augustus 2017 hebben we de eerste betonnen elementen voor het kabelkanaal onder het spoor aangebracht. Uiteindelijk gaan we vanaf de Hereweg tot aan het Winschoterdiep de rest van de betonnen elementen plaatsen. Om de rest van de tunnelelementen te kunnen plaatsen, zijn damwanden nodig. Dan kunnen we op een klein oppervlak veilig graven. De damwandplanken die we hiervoor gebruiken, zijn een stuk korter dan de planken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging.

In 2022 gaan we verder met het intrillen van damwandplanken voor het kabelkanaal. De planning hiervan wordt in de loop van 2022 bekend.

1
2
3
4
5
7