Verwijderen spoorrails, portalen en grind en grond | 8 mei 2021 | Foto's Stefan Verkerk

10 mei 2021

De spoorrails zijn doorgeslapen en weggetakeld
De spoorrails zijn doorgeslapen en weggetakeld
De spoorrails zijn doorgeslapen en weggetakeld