Inspectie duikers voor aanbrengen onderwaterbeton | 29 april 2021 | Foto's: Raymond Bos

30 april 2021

In het ‘zwembad’ bij de H.L. Wichersstraat staat een graafkraan met een lange giek. Deze graaft het natte leem uit de bouwkuip en laadt dit in kiepwagens die de leem afvoeren. We graven tot ongeveer zes meter diep. De kraanmachinisten kunnen heel secuur werken. Op hun scherm hebben ze een 3D-model van de situatie, waarop ze kunnen zien waar de damwand staat, waar de gewi-palen (verticale ankers) staan en wat de te ontgraven diepte is. Door peilingen te doen en met behulp van inspecties door duikers weten we wanneer de bodem vlak genoeg is. Op het diepste punt zitten we op circa 16 meter.

Als de bodem van het bassin op de uiteindelijke diepte is, gaan we de gewi-palen in de grond (verticale ankers) langer maken. Deze gewi’s hebben we al eerder aangebracht. Duikers gaan het water in om een extra deel bovenop de ankers te zetten en daarop een platte ‘schotel’ vast te draaien. Rond deze schotels wordt later het beton gestort. Zo zorgen ze voor de verbinding van het gewi-anker met de constructievloer.

20210429 - 1 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-5
20210429 - 2 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-8
20210429 - 3 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-11
20210429 - 4 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-12
20210429 - 5 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-17
20210429 - 6 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-18
20210429 - 7 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-20
20210429 - 8 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-28
20210429 - 9 - HR - Duikers bij Winschoterdiep - Beeldnummer - 119-32