Voortgang bouw informatiecentrum

3 augustus 2018

13 maart: Het gebouw is wind- en waterdicht.
13 maart: Het gebouw is wind- en waterdicht.
13 maart: Het gebouw is wind- en waterdicht.