Aanleg tijdelijke weg op noordbaan - juni 2018 | Foto's: R. Bewier

15 juni 2018

18. De tijdelijke bebording staan op de bouwplaats vlak naast de N7
18. De tijdelijke bebording staan op de bouwplaats vlak naast de N7
18. De tijdelijke bebording staan op de bouwplaats vlak naast de N7