Werkzaamheden kabels en leidingen 2017

20 december 2017

Eén van de zwerfkeien die is gevonden bij de open ontgraving in de Papiermolenlaan. (februari 2017)
Eén van de zwerfkeien die is gevonden bij de open ontgraving in de Papiermolenlaan. (februari 2017)
Eén van de zwerfkeien die is gevonden bij de open ontgraving in de Papiermolenlaan. (februari 2017)