Werkzaamheden kabels en leidingen 2017

20 december 2017

Verleggen van de riolering bij de Kempkensberg. (juni 2016)
Verleggen van de riolering bij de Kempkensberg. (juni 2016)
Verleggen van de riolering bij de Kempkensberg. (juni 2016)