Voortgang bouw Helperzoomtunnel

20 december 2017

augustus 2017: Sloop van de oude kademuur tijdens de treinvrije periode.
augustus 2017: Sloop van de oude kademuur tijdens de treinvrije periode.
augustus 2017: Sloop van de oude kademuur tijdens de treinvrije periode.