Voortgang bouw Helperzoomtunnel

20 december 2017

maart 2017: Helperpad verbreed.
maart 2017: Helperpad verbreed.
maart 2017: Helperpad verbreed.