Voortgang bouw Helperzoomtunnel

20 december 2017

augustus 2017: Werkzaamheden treinvrije periode vanuit de lucht.
augustus 2017: Werkzaamheden treinvrije periode vanuit de lucht.
augustus 2017: Werkzaamheden treinvrije periode vanuit de lucht.