Werkzaamheden Esperantokruising 18 en 19 november 2017 (Foto's: Bouwfotografe.nl)

19 november 2017

De precieze locatie voor de damwanden wordt bepaald.
De precieze locatie voor de damwanden wordt bepaald.
De precieze locatie voor de damwanden wordt bepaald.