Starthandeling bouw Helperzoomtunnel

9 maart 2017

De starthandeling bestaat uit het slopen van de oude kademuur.
De starthandeling bestaat uit het slopen van de oude kademuur.
De starthandeling bestaat uit het slopen van de oude kademuur.