Proefsleuven graven

1 februari 2017

1. Jaap en Willem bepalen aan de hand van een digitale kaart de juiste locatie.
1. Jaap en Willem bepalen aan de hand van een digitale kaart de juiste locatie.
1. Jaap en Willem bepalen aan de hand van een digitale kaart de juiste locatie.