Zoeken

Je hebt gezocht op "Resultaat". Dit leverde de volgende resultaten op:.

Krant Groningen Bereikbaar #5 - december 2014

Ongeluk? Zo is de weg snel weer vrij 2 Interview Ton Swanenberg (Aanpak Ring Zuid) 14 Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden 16 Camera’s volgen verkeer op de ringweg ‘Stinkende best...

/bibliotheek/nieuwsbrieven-kranten/krant-groningen-bereikbaar/$13678

20 maart 2019 Plan van Aanpak Commissie-Hertogh

Plan van Aanpak op basis van Commissie Hertogh Waar een wil is, komt een weg 20 maart 2019 2019-03-20 Plan van Aanpak Commissie Hertogh 1 van 19 Inhoudsopgave Samenvatting en...

/bibliotheek/uitvoeringsdocumenten/commissie-hertogh/$20398

6 februari 2014 Kosten en risicos voor de provincie Aanpak Ring Zuid - bijlage

Risicoprofiel Aanpal< Ring Zuid voor provincie Groningen Leidt een realisatiebesluit voorARZ tot beheersbare risico's voor de provincie? 1. Doel en context Eind 2010 hebben RWS, de...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13954

6 februari 2014 - Informatie over brief GS inzake risicoprofiel Aanpak Ring Zuid

.nte Bestuursdienst %^jroiygen Bezoekadres Wa a g Straat 1 Postadres Onderwerp Informeren brief Gedeputeerde Staten over risicomanagement binnen Aanpak Ring Zuid Postbus 20001 9700...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13953

6 februari 2014 - Bijlage - Kosten en risico's voor de provincie Aanpak Ring Zuid

Risicoprofiel Aanpal< Ring Zuid voor provincie Groningen Leidt een realisatiebesluit voorARZ tot beheersbare risico's voor de provincie? 1. Doel en context Eind 2010 hebben RWS, de...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13990

27 augustus 2013 - Aanpak Ring Zuid: aanbieding OTB-MER en OIPs

Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage 27 augustus 2013 Onderwerp Aanpak Ring Zuid - aanbieding OTB-MER en OIP's...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13991

15 april 2016 - Voorlopige gunning Aanpak Ring Zuid

provincie groningen Gedeputeerde Staten Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Onderwerp 1 5 APR. ïn 2016-21.539/15A/3, WE 627345 J....

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13973

15 april 2016 - Voorgenomen gunning Aanpak Ring Zuid

f Gemeente Onderwerp Voorgenomen gunning Aanpak Ring Zuid steiier Jeroen Engels De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon Datum ( 0 5 0 ) 3 6 7 83 3 1...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13928

30 oktober 2014 - Wensen en bedenkingen realisatieovereenkomst Aanpak Ring Zuid

Gemeente Wensen en bedenkingen realisatieovereenkomst Ondsrwerp Aanpak Ring Zuid \jroningen Stellar Jeroen Engels De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13946

27 augustus 2013 - Ontwerp besluiten Aanpak Ring Zuid

Bestuursdienst yjrorfipgen Onderwerp Qntwerp Besluiten Aanpak Ring Zuid \ ^ ) steiier Jeroen Engels De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon ( 0 5 0 ) 3...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13956

6 maart 2015 - Addendum Aardbevingsbestendig bouwen

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ROK 1.3 Addendum Aardbevingen t.b.v. de ZUIDELIJKE RINGWEG GRONINGEN Datum Status Januari 2016 Definitief Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ROK 1.3...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$21126

8 april 2015 - Addendum Aardbevingsbestendig bouwen

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ROK 1.3 Addendum Aardbevingen t.b.v. de ZUIDELIJKE RINGWEG GRONINGEN Datum Status Januari 2016 Definitief Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ROK 1.3...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$21125

17 februari 2016 - Wijzigingstracébesluit A7/N7 Zuidelijke ringweg Groningen fase 2

Embargo tot woensdag 17 februari 2016,13.00 uur ^ Gemeente yjroningen Wijzigingstracebesluit (WTB) A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Onderwerp steiier Jeroen Engels De...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13929

21 augustus 2014 - Risicobeheersing Aanpak Ring Zuid

Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Ondenwerp 2 1 AUG. 2014 2014-33.663/34/A.9, W 532507 Stuij E.F.W. (050)...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13985

Krant Groningen Bereikbaar #12 - juli 2018

3 nov 2017 - mrt 2018 Spoorwegovergang Paterswoldseweg gaat dicht 3 Star kenb wordt de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg vervangen door een onderdoorgang. N46 15 orgh kana...

/bibliotheek/nieuwsbrieven-kranten/krant-groningen-bereikbaar/$18993

28 februari 2013 - Bijlage 2 - Informeren over rapport locatie Helperzoomtunnel

Multi Criteria Analyse (MCA) locatie Helperzoomtunnel Projectbureau Aanpak Ring Zuid Grontmij Nederland B.V. Assen, 26 februari 2013 326267, revisie 01 Verantwoording Titel :...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13996

29 maart 2017 - Wijziging Ontwerp-Tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

/" Gemeente yjroningen Wijziging Ontwerp tracébesluit Zuidelijke Ringweg Ondenwerp Groningen Steller Jerocn Engels De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13921

24 mei 2017 - Beantwoording raadsvragen 100% Groningen over veiligheid

Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO van 100% Groningen over veiligheid van de nieuwe Onderwerp Zuidelijke Ringweg Gemeente yjroningen steller Jeroen Engels De leden van de raad van...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13918

9 juli 2014 - Informeren over afronding planstudiefase Aanpak Ring Zuid en voorbereiding marktbenadering

Gemeente Informeren over afronding planstudiefase Onderwerp Aanpak Ring Zuid en voorbereiding marktbenadering \jroningen steiier Jeroen Engels De leden van de raad van de gemeente...

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs/$13948

17 februari 2016 - Wijzigingstracébesluit (WTB) A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen fase 2

provincie groningen Gedeputeerde Staten Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 1 7 PFB....

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$13974

28 maart 2019 - Brief bij Plan van Aanpak Commissie-Hertogh

provincie groningen Aan Provinciale Staten Datum Documentnr. Dossiernummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2 8 MAAR! 2019 2019-021313/13A/4 K2860 E.F.W....

/bibliotheek/brieven-bw-en-gs/brieven-bw-en-gs-1/$20399

17 december 2018 - Rapportage Commisie-Hertogh 'Waar een wil is, komt een weg'

Waar een wil is, komt een weg Rapportage Commissie Hertogh Ring Zuid Groningen, 17 december 2018 Rapportage Commissie Hertogh, Ring Zuid 17 december 2018 pagina 1 van 32...

/bibliotheek/uitvoeringsdocumenten/commissie-hertogh/$20397