LR - Werkzaamheden Vrijheidsplein - Beeldnummer - 110-15

Bouw tijdelijke brug Noord Willemskanaal (deels in de nacht)

Van 27 september 2021 t/m 13 februari 2022

Waar?

Aan de westzijde van het Noord Willemskanaal, ter hoogte van Laan van de Vrede.

Wat?

In de komende maand plaatsen we aan beide kanten van het Noord-Willemskanaal buispalen en damwanden voor de fundering. In de eerste twee weken van oktober doen we dit aan de westzijde. In de tweede twee weken aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal.

Daarna zijn er laswerkzaamheden en bouwen we de tijdelijke weg op met grote piepschuimblokken. Hierna plaatsen we de brugdekdelen die samen de tijdelijke brug vormen.

Wanneer?

In de periode van september 2021 tot en met februari 2022.

Hinder?

De palen worden geschroefd en kan geluidshinder geven. De damwanden trillen we in. Dit geeft geluids- en trillingshinder.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de onderdoorgang voor fietsers tussen de Laan van de Vrede en de Muntinglaan af en toe gestremd vanwege veiligheidseisen. De omleidingsroute is via de Paterswoldseweg.

Vanaf 18 oktober 2021 tot en met 7 februari 2022 is er geen bediening op de bruggen op het Noord-Willemskanaal vanaf de Eelderbrug tot en met de Meerwegbrug. Onderdoorvaart van de bruggen is wel toegestaan, met uitzondering van 18 tot en met 24 oktober en 1 tot en met 7 november. Voor de beroepsvaart geldt een uitzondering.

In de werkzaamhedenkaart hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden en stremmingen.

KW8