Tijdelijke wegen

Combinatie Herepoort is in 2018 begonnen met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat de aannemer op vijf plekken een tijdelijke weg aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de benodigde ruimte om veilig aan de weg te werken.

Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om de bouwwerkzaamheden en het verkeer voor langere tijd zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Voor automobilisten heeft dit als voordeel dat de verkeerssituatie de komende jaren stabiel is. Dat is veiliger dan een situatie die vaak verandert. Voordeel voor de omgeving is dat de bouw sneller verloopt. De aannemer hoeft namelijk de bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. Langs de tijdelijke wegen komen geluidsschermen om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

1. Tijdelijke weg op de zuidelijke ringweg
De eerste tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte mogelijk te maken. Deze tijdelijke weg is inmiddels aangelegd en ligt op de ringweg tussen de Zuiderbegraafplaats en de Europaweg. Het verkeer is hier naar het noorden opgeschoven, zodat aan de zuidkant het verdiepte weggedeelte kan worden gebouwd. In de zomer van 2018 is het verkeer in de richting van het Julianaplein over deze weg gaan rijden. Sinds begin februari 2019 rijdt ook het verkeer vanaf het Julianaplein over deze weg. In beide richtingen heeft de weg twee versmalde rijstroken. De maximumsnelheid is 'gewoon' 70 km/uur. Nu het verkeer op deze tijdelijke weg rijdt, kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Op deze plek gaat Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte bouwen.

De tijdelijke weg op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats. De zuidbaan wordt afgebroken. Foto: Rijkswaterstaat, februari 2019.
De tijdelijke weg op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats. De zuidbaan wordt afgebroken. Foto: Rijkswaterstaat, februari 2019.
De tijdelijke weg gezien vanaf de kruising Meeuwerderweg - Meeuwerderbaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen, waar de ringweg onderdoor loopt.
De tijdelijke weg gezien vanaf de kruising Meeuwerderweg - Meeuwerderbaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen, waar de ringweg onderdoor loopt.
De tijdelijke weg gezien vanuit de Verlengde Oosterweg en de Waterloolaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen.
De tijdelijke weg gezien vanuit de Verlengde Oosterweg en de Waterloolaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen.

2. Tijdelijk viaduct in de A28 bij de Brailleweg
In 2018 is een tijdelijke weg gebouwd langs de oostkant van de A28. Via deze weg gaat het verkeer op de A28 over het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg rijden. Daarna kan het bestaande viaduct worden afgebroken en het nieuwe viaduct worden gebouwd. In maart 2019 is het verkeer op de A28 richting Julianaplein over de tijdelijke weg gaan rijden. In april wordt ook verkeer op de A28 vanaf het Julianaplein omgezet. Langs deze tijdelijke weg staan geluidsschermen.

3. Tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein
Ook bij het Vrijheidsplein komt een tijdelijke weg. Het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein wordt omgeleid via een tijdelijke lus bij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn. Daar gaat het verkeer onder de ringweg door. Vlak voor het Vrijheidsplein kan het verkeer weer de ringweg oprijden. Deze tijdelijke weg is nodig om bij het Vrijheidsplein ruimte te creëren voor het bouwen van de nieuwe bogen. De aanleg van deze tijdelijke weg staat gepland voor 2019.

De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein
De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.

4. Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijk om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.

Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.
Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.

5. Tijdelijke weg over Paterswoldseweg
Over de Paterswoldseweg heen, aan de zuidkant van de ringweg, bouwen we een tijdelijke weg inclusief hulpbrug. Dat is nodig om het huidige viaduct over de Paterswoldseweg te kunnen slopen. Deze tijdelijke weg sluit aan op het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.