Tijdelijke wegen

Combinatie Herepoort is in 2018 begonnen met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat de aannemer op vijf plekken een tijdelijke weg aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de benodigde ruimte om veilig aan de weg te werken.

Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om de bouwwerkzaamheden en het verkeer voor langere tijd zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Voor automobilisten heeft dit als voordeel dat de verkeerssituatie de komende jaren stabiel is. Dat is veiliger dan een situatie die vaak verandert. Voordeel voor de omgeving is dat de bouw sneller verloopt. De aannemer hoeft namelijk de bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. Langs de tijdelijke wegen komen geluidsschermen om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

1. Tijdelijke weg op de noordbaan
De eerste tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte mogelijk te maken. Deze tijdelijke weg wordt gebouwd op de noordbaan van de zuidelijke ringweg en het talud (de schuine helling). In beide richtingen krijgt de weg twee versmalde rijstroken. De tijdelijke weg loopt ongeveer vanaf de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. Zodra het verkeer op deze tijdelijke weg rijdt, kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Op deze plek bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in één keer.

De tijdelijke weg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg, vanaf de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg.
De tijdelijke weg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg, vanaf de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg.
De tijdelijke weg gezien vanaf de kruising Meeuwerderweg - Meeuwerderbaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen, waar de ringweg onderdoor loopt.
De tijdelijke weg gezien vanaf de kruising Meeuwerderweg - Meeuwerderbaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen, waar de ringweg onderdoor loopt.
De tijdelijke weg gezien vanuit de Verlengde Oosterweg en de Waterloolaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen.
De tijdelijke weg gezien vanuit de Verlengde Oosterweg en de Waterloolaan. Links de huidige situatie (voor de bomenkap). In het midden een impressie van de tijdelijke weg. Rechts de eindsituatie met het Zuiderplantsoen.

2. Tijdelijke bypass van de A28 bij de Brailleweg
In 2018 komt er een tijdelijke bypass langs de oostkant van het huidige viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan het nieuwe viaduct in één keer gebouwd worden. Langs deze tijdelijke omleiding komen geluidsschermen. Zie ook onze pagina Werk in uitvoering - deelgebied Julianaplein.

3. Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijk om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.

Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.
Het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.

4. Tijdelijke weg over Paterswoldseweg
Over de Paterswoldseweg heen, aan de zuidkant van de ringweg, bouwen we een tijdelijke weg inclusief hulpbrug. Dat is nodig om het huidige viaduct over de Paterswoldseweg te kunnen slopen. Deze tijdelijke weg sluit aan op het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.

5. Tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein
Ook bij het Vrijheidsplein komt een tijdelijke weg. Het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein wordt omgeleid via een tijdelijke lus bij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn. Daar gaat het verkeer onder de ringweg door. Vlak voor het Vrijheidsplein kan het verkeer weer de ringweg oprijden. Deze tijdelijke weg is nodig om bij het Vrijheidsplein ruimte te creëren voor het bouwen van de nieuwe bogen.

De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.
De tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein.

Planning
Aannemer Combinatie Herepoort maakt de planning van de werkzaamheden nog bekend.