Planning en fasering

In de zomer van 2017 start de ombouw van de zuidelijke ringweg. Volgens de planning is de zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar. Het totale traject is ongeveer 12 kilometer. Combinatie Herepoort onderscheidt hierin vier deelgebieden: West, Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2018 en 2019. Dan zijn er in alle deelgebieden werkzaamheden gaande. De werkzaamheden worden goed op elkaar afgestemd, zodat het verkeer niet vastloopt.

De planning van de werkzaamheden per deelgebied.
De planning van de werkzaamheden per deelgebied.

Deelgebied West

Vanaf het najaar van 2017 wordt de A7 ten westen van het Vrijheidsplein aangepakt. Dit gaat in twee fases: eerst de noordzijde, dan de zuidzijde. Het verkeer rijdt dan over smallere rijstroken aan de andere kant.

Het verkeer van de westelijke ringweg richting het Julianaplein wordt omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn en een nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg. Hiermee wordt ruimte vrijgespeeld voor de bouw van het Vrijheidsplein. Deze situatie begint in het voorjaar van 2018 en duurt tot de zomer van 2020. Het verkeer op de westelijke ringweg rijdt in die periode over versmalde rijstroken.

In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden in dit deelgebied klaar.

De tijdelijke weg bij het Vrijheidsplein.
De tijdelijke weg bij het Vrijheidsplein.

Deelgebied Julianaplein

De bouw van het nieuwe Julianaplein verloopt in fases.

In 2018 komt er een tijdelijke omleiding langs de oostkant van het huidige viaduct van de A28 over de Brailleweg. Hierdoor kan dit viaduct in één keer omgebouwd worden. Na driekwart jaar vervalt deze tijdelijke weg en rijdt het verkeer weer over de definitieve A28.

Vanaf de zomer van 2019 tot najaar 2020 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Op dit tijdelijke kruispunt, in de vorm van een T-splitsing, komen net als nu verkeerslichten. Het verkeer vanaf de A28 richting het centrum (en omgekeerd) hoeft dan al niet meer via dit verkeersplein. Daarom kan dit kruispunt minstens zo veel verkeer verwerken als het huidige Julianaplein. Gedurende deze periode wordt het nieuwe Julianaplein gebouwd.

In de zomer van 2021 is het vernieuwde Julianaplein volledig open voor verkeer.

De tijdelijke T-splitsing bij het Julianaplein.
De tijdelijke T-splitsing bij het Julianaplein.

Deelgebied Zuiderplantsoen

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Daar bovenop komt het Zuiderplantsoen. Om de bouw van dit verdiepte weggedeelte mogelijk te maken, is ruimte nodig.

Daarom wordt de noordbaan van de zuidelijke ringweg ter hoogte van het verdiepte weggedeelte in het najaar van 2017 uitgebouwd tot een tijdelijke weg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de huidige taluds en de oprit bij de Oosterpoort, die komt te vervallen. De tijdelijke weg krijgt in beide richtingen twee versmalde rijstroken.

Zodra de tijdelijke weg in gebruik is (2018), wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg afgebroken. Hier bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in één keer. Medio 2021 wordt het verdiepte weggedeelte in gebruik genomen.

De tijdelijke weg op de noordbaan.
De tijdelijke weg op de noordbaan.
Fotoimpressie van de tijdelijke weg op de noordbaan ter hoogte van de Meeuwerderbaan. Foto: Combinatie Herepoort.
Fotoimpressie van de tijdelijke weg op de noordbaan ter hoogte van de Meeuwerderbaan. Foto: Combinatie Herepoort.

Deelgebied Oost

In deelgebied Oost wordt eerst de aansluiting bij Westerbroek aangepakt. Daardoor kan de Europaweg (de ‘oude A7’) als omleidingsroute worden ingezet.

In het voorjaar van 2018 beginnen de werkzaamheden bij het Europaplein. In de zomers van 2018 en 2019 wordt de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Euvelgunnerbrug zes weken gestremd. In 2018 alleen de noordbaan, in 2019 beide banen. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Europaweg.

Daarna zijn de werkzaamheden in dit deelgebied zo goed als afgerond.