Planning

Op dit moment is het uitgangspunt dat het project Aanpak Ring Zuid in 2024 klaar is. De aannemer onderzoekt mogelijkheden om de uitvoering te versnellen.

De oorspronkelijke planning was dat het project in 2021 klaar zou zijn. In de zomer van 2018 werd bekend dat de einddatum van het project twee à drie jaar zou opschuiven. Een maatregel om de vertraging te beperken, was een zomerstremming in 2018. Een deel van de ringweg zou hierbij gedurende vijf weken worden afgesloten om damwanden in te slaan voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Binnen de korte voorbereidingstijd die hiervoor was, kon de aannemer niet aantonen dat de werkzaamheden veilig en beheerst konden worden uitgevoerd.

Aan aannemer Combinatie Herepoort is gevraagd in beeld te brengen wat de consequenties zijn van de ontstane situatie op de planning. Dit moet leiden tot een herziene planning. Hier werkt de aannemer nu aan. Het opstellen van een planning is een ingewikkelde klus, omdat de ombouw bestaat uit allerlei deelprojecten, die nauw met elkaar samenhangen.

Ook het advies dat de commissie-Hertogh gaat uitbrengen, kan van invloed zijn op de planning. Deze commissie bekijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met een verantwoorde voortgang van het project. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het advies van de commissie-Hertogh wordt voor 2019 verwacht.