Wat verandert er voor de fietsers?

De meeste fietsverbindingen bij de zuidelijke ringweg blijven intact of worden beter. Aan de oostkant en de westkant van het plangebied verbetert de situatie voor fietsers. Sommige verbindingen worden directer. Op andere plekken hoeven fietsers minder kruisingen te passeren. Waar de zuidelijke ringweg verdiept wordt aangelegd, ontstaan voor fietsers nieuwe verbindingen over de deksels.

Tussen het Julianaplein en de Hereweg verandert de situatie op een aantal punten.

  • De bestaande fietstunnel bij De Papiermolen wordt vervangen door een voetgangersbrug. Men kan hier de fiets aan de hand meenemen.
  • De fietsverbinding van de Vondellaan met het Hoornsediep verdwijnt. Fietsers die vanuit het zuiden van de stad naar het centrum gaan (of omgekeerd) kunnen gebruikmaken van het verbrede fietspad langs het Noord-Willemkanaal. Zonder verkeerslichten of kruispunten kunnen fietsers van De Wijert tot aan de Parkweg rijden, en vice versa.
  • Verder naar het oosten vervalt de fietsverbinding tussen de Hereweg en de Oosterpoortwijk. Dit is niet het gevolg van het project, maar van het sluiten van de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. In het project Aanpak Ring Zuid is de wens opgenomen om hier een fietstunnel aan te leggen. Deze wens kan alleen worden uitgevoerd bij een financiële meevaller in de aanbesteding.
  • Ook het fietspad langs de oostkant van de Hereweg wordt comfortabeler en veiliger, zonder verkeerslichten.

Lees meer over de veranderingen voor fietsers in de deelgebieden Groningen-zuidwest, Julianaplein, Zuiderplantsoen, Helpman/Coendersborg en Europaplein.