Verkeer

Verkeer

Wat zijn de effecten op de reistijden?

Het project zorgt voor kortere reistijden op de zuidelijke ringweg. Wie bijvoorbeeld van Hoogkerk naar Westerbroek rijdt, is in de ochtend- en de avondspits straks circa 25 procent sneller. Ook de andere kant op, van Westerbroek naar Hoogkerk, ben je minder lang onderweg. In de ochtendspits wordt dit traject ongeveer 25 procent sneller en in de avondspits ongeveer 45 procent (zie het Verschillenrapport milieueffecten, tabel 2.4).

Deze reistijdwinst op de zuidelijke ringweg is vooral te danken aan het ongelijkvloers maken van het Vrijheidsplein en het Julianaplein en het verhogen van de maximumsnelheid van 70 naar 80 kilometer per uur. Bij de trajecten buiten de stad zijn de effecten op de reistijd beperkt.

Komt er meer verkeer in de wijken?

Nee, uit verkeersprognoses blijkt dat er gemiddeld niet meer verkeer in de wijken komt. Het plan zorgt er juist voor dat het verkeer meer gebruik gaat maken van de ringwegen (zie Verschillenrapportage milieueffecten, tabel 2.6, p. 20). Dit komt doordat de doorstroming op de ringwegen verbetert, vooral rond het Julianaplein. Automobilisten zijn daardoor minder geneigd routes door woonwijken te kiezen. De ringweg is immers vaak sneller. Wel zullen de verkeersstromen in de stad gaan verschuiven. Op sommige plekken wordt het drukker en op andere plekken wordt het rustiger. Waar dit nodig is, zijn Inrichtingsplannen gemaakt, samen met bewoners, ondernemers en scholen. Deze plannen dragen eraan bij dat de veranderingen op een goede manier in de omgeving worden ingepast.

Wat verandert er voor de fietsers?

De meeste fietsverbindingen bij de zuidelijke ringweg blijven intact of worden beter. Aan de oostkant en de westkant van het plangebied verbetert de situatie voor fietsers. Sommige verbindingen worden directer. Op andere plekken hoeven fietsers minder kruisingen te passeren. Waar de zuidelijke ringweg verdiept wordt aangelegd, ontstaan voor fietsers nieuwe verbindingen over de deksels.

Tussen het Julianaplein en de Hereweg verandert de situatie op een aantal punten.

  • De bestaande fietstunnel bij De Papiermolen wordt vervangen door een voetgangersbrug. Men kan hier de fiets aan de hand meenemen.
  • De fietsverbinding van de Vondellaan met het Hoornsediep verdwijnt. Fietsers die vanuit het zuiden van de stad naar het centrum gaan (of omgekeerd) kunnen gebruikmaken van het verbrede fietspad langs het Noord-Willemkanaal. Zonder verkeerslichten of kruispunten kunnen fietsers van De Wijert tot aan de Parkweg rijden, en vice versa.
  • Verder naar het oosten vervalt de fietsverbinding tussen de Hereweg en de Oosterpoortwijk. Dit is niet het gevolg van het project, maar van het sluiten van de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. In het project Aanpak Ring Zuid is de wens opgenomen om hier een fietstunnel aan te leggen. Deze wens kan alleen worden uitgevoerd bij een financiële meevaller in de aanbesteding.
  • Ook het fietspad langs de oostkant van de Hereweg wordt comfortabeler en veiliger, zonder verkeerslichten.

Lees meer over de veranderingen voor fietsers in de deelgebieden Groningen-zuidwest, Julianaplein, Zuiderplantsoen, Helpman/Coendersborg en Europaplein.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd in straten waar meer verkeer komt?

Het project leidt niet tot gemiddeld meer verkeer in de wijken. Wel gaan de verkeersstromen verschuiven. Op sommige plekken wordt het drukker en op andere plekken wordt het rustiger. Op bepaalde plekken vragen de verschuivingen in het verkeer om inpassingsmaatregelen. Dit geldt voor de Vondellaan, de Maaslaan, Helpman/Coendersborg en het toekomstige Zuiderplantsoen. Voor die plekken zijn samen met de bewoners en scholen inrichtingsplannen gemaakt. In Helpman/Coendersborg zijn de verkeersmaatregelen al in de zomer van 2016 uitgevoerd.