Is er compensatie mogelijk als burgers, bedrijven of organisaties vanwege het project tijdelijk of blijvend nadeel ondervinden?

Wie denkt door het project benadeeld te zijn, kan een verzoek tot schadevergoeding, nadeelcompensatie of planschade indienen. Als de schade wordt veroorzaakt door de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, loopt de afhandeling van de schade via de opdrachtnemer en het Rijk. Is de schade het gevolg van de gewijzigde situatie na het project, dan is de nadeelcompensatie- of planschadeprocedure van toepassing. Hierop kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan bij waardevermindering van een woning. Gehonoreerde verzoeken worden betaald uit het projectbudget. Hiermee is rekening gehouden in de projectraming.

Lees ook onze pagina over Bouwhinder en schade.