Wat zijn de kosten en de financiële risico's?

Voor het project is een taakstellend budget afgesproken van 606 miljoen euro (prijspeil 1 januari 2014, inclusief btw en exclusief Baten Lasten Dienst). Het beschikbare budget is voldoende om het voorgestelde plan uit te voeren. In de raming is ook rekening gehouden met onvoorziene kosten. De Provincie Groningen staat garant bij kostenoverschrijdingen. Om tegenvallers te voorkomen, is binnen het project veel aandacht voor kostenbeheersing. Niet alle wensen konden in het plan worden opgenomen. De aannemer heeft deze wel in zijn aanbieding meegenomen. In 2017 wordt beslist of deze extra wensen worden uitgevoerd.