Hoe worden inwoners in de toekomst betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?

Combinatie Herepoort, de opdrachtnemer, maakt een uitvoeringsplan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Een van de eisen hierbij is dat dit gebeurt in overleg met de omgeving.