Wat wordt de afstand tussen de nieuwe A28-afrit Centrum en de bebouwing in De Wijert?

Samen met de buurt hebben we de oorspronkelijke plannen aangepast om ervoor te zorgen dat de nieuwe afrit niet te dicht bij de bebouwing komt. Het gaat om de flat aan de Multatulistraat, de Molukse Evangelische kerk en de laatste huizen op de hoek van de Van Eedenstraat. De A28 wordt vanaf de Van Iddekingeweg iets naar het westen opgeschoven. Het wegontwerp is compacter gemaakt. En de afrit daalt sneller, zodat de weg minder in het zicht ligt. Langs de hele afrit komt een geluidsscherm.

De afstand van het geluidsscherm tot het kerkgebouw wordt ongeveer 11 meter, tot de flat aan de Multatulistraat ongeveer 17 meter en tot de woningen op de hoek van de Van Eedenstraat circa 19 meter. Het verkeerslawaai blijft hier onder de wettelijke normen. Mogelijk krijgen sommige huizen gevelisolatie, zodat het geluid niet te veel doordringt.