Hoe ver komt de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan?

De verbindingsweg komt zo ver mogelijk van de bebouwing aan de Maaslaan te liggen, en zo dicht mogelijk tegen de zuidelijke ringweg aan. In vergelijking met de oorspronkelijke plannen is de weg een paar meter naar het zuiden opgeschoven.